מואה

הביטוי מואה מתאר נשיקה וירטואלית.

דוגמאות

קטגוריה