מוב

המילה "מוב" ("צעד" בלעז) משמשת לתיאור יוזמה של אקט חיזור, לרוב בבר, במסיבה או במקום בילוי אחר.

דוגמאות

קטגוריה