מזוזיה

שנ״ץ ארוך, אם השנץ אורך יותר משעתיים זה כבר חורג למזוזיה,
.ע״ש אחד מזוז שהיה נוהג לתת שנצים ארוכים המיוחד

דוגמאות

אחי דפקת מזוזיה, איפה היית ? מיזזתי!

קטגוריה