מחלוג

מחלוג פירושו מומחה למחלות קשות

דוגמאות

המחלוג יכול לומר לי איזה מחלה יש לי?

קטגוריה