מי ישמע

הביטוי "מי ישaמע", פירושו סוג של זלזול במושא הביטוי, וזילות של המעשים או הכוונות שלו. שתי המילים הללו מקצרות משפט שלם, שפירושו בערך "מי שישמע, עוד עלול לחשוב ש XXX.אבל כמובן, זה לא נכון."

דוגמאות

הוא מתלבש בסטייל, מסתובב במועדונים, מי ישמע מינימום דון ז'ואן..." "היא מרימה את האף, מי ישמע מינימום דוגמנית צמרת..."

קטגוריה

פירושים נוספים:

מי ישמע

המונח מי ישמע משמש לזלזול באדם כלשהו .