מכשות

מכשות מילה מקצרת את המילה מערכת שעות

דוגמאות

מה יש עכשיו לא יודעת טוב אני אבדוק מכשות

קטגוריה