מלך

המילה "מלך" משמשת כדי לשבח אדם שהצליח באופן מרשים כל כך בדבר מה, או ביטא תכונה ראויה להערכה (כמו נאמנות למשל), עד שהוא ראוי כביכול לכתר המלוכה.

דוגמאות

קטגוריה