מסתבחים

המילה "מסתבחים" מלשון המילה סביח המאכל , כוונת הסלנג היא הזמנה לאכול סביח.

דוגמאות

"אנחנו הולכים להסתבח? "
"אתם באים להסתבחות ?"
"אנחנו מסתבחים נדבר אחרי זה "

קטגוריה