מפארץ

ה״מפארץ״ היא מפת הארץ במילה אחת!

דוגמאות

״איך נדע מה הדרך? נסתכל במפארץ!״

קטגוריה