מתחבר

המילה "מתחבר", עברה מהשימוש במתמטקה, לההתייחסות האישית לאדם, אירוע, מקום עבודה ובקיצור – כמעט כל דבר. כשאומרים על אדם שהוא "מתחבר" למשהו, פירושו שהדבר הזה טוב עבורו. מנגד, אם מישהו "לא מתחבר", פירוש הדבר שהוא לא מסתדר.

דוגמאות

קטגוריה