נוכוי

במקום לומר אין סיכוי ניתן לקצר את צמד המילים במילה אחת שהיא "נוכוי".

דוגמאות

אמא: "יונתן לך זרוק את הזבל!"
יונתן : "נוכוי!"אמא.

קטגוריה