נופ

כמקבילה הניגודית של "יאפ", המילה "נופ" מגיעה אף היא מאנגלית (Nope) ומהווה תחליף אמריקאי במקורו ל"לא".

דוגמאות

קטגוריה