נע"חול

פירוש הסלנג נע"חול הוא נעלי מחול

דוגמאות

קדימה חמודה תנעלי נע"חול

קטגוריה