סאחי

המילה סאחי מתייחסת לאדם ששומר על קור רוח ורצינות גם לאחר בילוי פרוע עד כדי הפרעה לסובבים.

דוגמאות

קטגוריה