סגמל

במקום להשתמש בצמד המילים סגן מנהל אפשר לקצר ולהגיד סגמל

דוגמאות

מורה: לך לסגמל ותגיד לו למה אין לך ציוד

קטגוריה