סוף

המילה "סוף" (קיצור של "סוף הדרך") משמשת לתיאור מישהו או משהו מוצלחים כל כך, עד שלא ניתן להתעלות עליהם.

דוגמאות

קטגוריה