סיס

המילה "סיס" מגיעה מ-Sis האמריקאית (קיצור של Sister), ומתייחסת לאו דווקא לאחות ביולוגית אלא בדומה ל"אחי", לחברה טובה שהיא קרובה, כביכול, כמו אחות ממש.

דוגמאות

קטגוריה