ססס

במקום הביטוי ״חחח״, המצאנו את המשפחת המילים: סיססנו, נססס ועוד…
כי יש אנשים שצוחקים בהשמעת הצליל ״ססס״.

דוגמאות

מישהו: ״איש הלך הלך בום שניצל״.
מישהו אחר: ״ססססס״

קטגוריה