עוגילב

במקום להשתמש בצמד המילים עוגיה וחלב אפשר לומר עוגילב.

דוגמאות

את יכולה להביא לי עוגילב?

קטגוריה