עף על עצמו

הביטוי עף על עצמו הוזכר בהקשר של סלבס וחיי לילה אך יש לו מקום גם בקשר בין אנשים. עף על עצמו הוא כל מי שמראה שחצנות וביטחון עצמי מוגזם.

דוגמאות

קטגוריה

פירושים נוספים:

עף על עצמו

הביטוי מתאר מישהו שחושב מאוד את עצמו, במיוחד אומרים אותו לגבי סלבס שמרגישים על גג העולם . הגיע מהביטוי עף לו הפוני או עף לו הסכך.