עף על עצמו

הביטוי מתאר מישהו שחושב מאוד את עצמו, במיוחד אומרים אותו לגבי סלבס שמרגישים על גג העולם . הגיע מהביטוי עף לו הפוני או עף לו הסכך.

דוגמאות

קטגוריה

פירושים נוספים:

עף על עצמו

הביטוי עף על עצמו הוזכר בהקשר של סלבס וחיי לילה אך יש לו מקום גם בקשר בין אנשים. עף על עצמו הוא כל מי שמראה שחצנות וביטחון עצמי מוגזם.