צ'ונג

צעיר (בצבא)
שומש בין 2000 עד 2010 בטוח , אבל כנראה שלא משתמשים בו יותר כמעט.

דוגמאות

שב בשקט יא צ'ונג
תראה תראה ת'צ'ונג הזה מתפזם עלינו!

קטגוריה