קצ'ל

תספורת קצרה מאוד

דוגמאות

עשו לך קצ'ל

קטגוריה