רייב

המילה מתארת מסיבה גדולה או חגיגית במיוחד. במקור הכוונה במילה היתה למסיבה חתרנית, מסיבה הנערכת באזור נטוש או מאולתר.

דוגמאות

קטגוריה