רצח

המילה רצח משמשת לאחרונה בסלנג במשמעות של מאוד, מילת הקצנה, ולאו דווקא במשמעות שלילית אלא גם חיובית.

דוגמאות

קטגוריה