רצח

המילה רצח משמשת לאחרונה בסלנג במשמעות של מאוד, מילת הקצנה, ולאו דווקא במשמעות שלילית אלא גם חיובית.

דוגמאות

"הארוחה שהכנת היתה טעימה רצח" או "הבגדים שקנית יושבים עליך רצח"

קטגוריה