תפוחה

פרוש הסלנג הוא תפוח

דוגמאות

אמא, אפשר תפוחה?

קטגוריה